Primorski logo
Primorski radio d.o.o.
Erazma Barčića 4a, 51000 Rijeka
OIB: 85275989317
Slušajte nas pomoću Winampa
Slušajte nas pomoću Windows Media Player
Slušajte nas pomoću Real Playera
Slušajte nas pomoću VLC playera.

Programska redakcija

program@primorski.hr

tel. 051/325-506

Marketing

marketing@primorski.hr

tel. 051/325-555

SMS - dojave redakciji

gsm. 091/540-2222

Uprava i financije

tel. 051/325-508

Totalni FM

Primorski radio član je nacionalno-lokalne mreže Totalni FM